Home ข่าวทั่วไทย ย้อนประวัติศาสตร์ 69 ปี 9 วาระสำคัญเสด็จออกสีหบัญชร

ย้อนประวัติศาสตร์ 69 ปี 9 วาระสำคัญเสด็จออกสีหบัญชร

10 second read
0
0
41

พระมหากษัตริย์ไทยทรงเสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท นับแต่ปี 2493 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จออกสีหบัญชร 8 ครั้ง กระทั่งครั้งที่ 9 รัชกาลที่ 10 ทรงเสด็จออกสีหบัญชร ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วัน(6 พ.ค.2562) ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 เฟซบุ๊กชมรมรมคนรักพระมหากษัตริย์ของชาติไทย เผยแพร่ข้อมูลประวัติศาสตร์สำคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เสด็จออกสีหบัญชรทั้งสิ้น 8 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 7 พ.ค.2493 ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พระบรมมหาราชวัง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประชาชนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

ครั้งที่ 2 วันที่ 18 ต.ค.2499 ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พระบรมมหาราชวัง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงพระผนวช โดยมีพระราชดำรัสแถลงถึงพระราชดำริในการที่จะเสด็จออกบรรพชาอุปสมบทแก่ประชาชนที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทั้งนี้จะมีพระราชพิธีทรงพระผนวชในวันที่ 22 ต.ค.2499 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

ครั้งที่ 3 วันที่ 19 ม.ค.2504 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เนื่องในพระราชพิธีสมโภชในโอกาสเสด็จฯ นิวัตพระนครหลังเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จฯ เยือนสหรัฐอเมริกา และประเทศต่าง ๆ ในยุโรปรวม 14 ประเทศ เป็นเวลา 7 เดือน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประชาชนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ครั้งที่ 4 วันที่ 5 ธ.ค.2542 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประชาชนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

ครั้งที่ 5 วันที่ 9 มิ.ย.2549 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลจากพสกนิกร ชาวไทยทั่วทั้งประเทศต่างพร้อมใจกันใส่เสื้อเหลือง เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อพสกนิกรตลอดมา

ครั้งที่ 6 วันที่ 5 ธ.ค.2550 ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวามหาราช เสด็จออกมหาสมาคมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

ครั้งที่ 7 วันที่ 5 ธ.ค.2554 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เสด็จออกพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เป็นครั้งที่สองในรัชกาลปัจจุบัน โดยมีการติดตั้งพระวิสูตรบนมุขเด็จ และเลื่อนพระราชอาสน์ออกสู่มุขเด็จเป็นครั้งแรก รับการถวายพระพรชัยมงคลจากพสกนิกรทุกหมู่เหล่าที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นจำนวนมาก

ครั้งที่ 8 วันที่ 5 ธ.ค.2555 พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ พระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิต เสด็จออก ณ สีหบัญชร โดยมีการต่อเติมขยายสีหบัญชรให้มีบริเวณกว้างขวางขึ้น เพื่อให้พระบรมวงศานุวงศ์สามารถยืนประทับที่สีหบัญชรได้ โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มิได้เสด็จฯ ทรงร่วมในการนี้ เนื่องจากทรงพระประชวร โอกาสนี้ พสกนิกรที่มาเฝ้าฯ เต็มพระลานพระราชวังดุสิต เรื่อยไปจนตลอดแนวถนนราชดำเนินนอก แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ

การเสด็จออกสีหบัญชรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในแต่ละครั้งนั้นคึกคักไปด้วยประชาชนจากทั่วสารทิศ มวลมหาประชาชนที่มามีจำนวนมากมายมหาศาล โดยหวังที่จะได้เข้าเฝ้าชื่นชมพระบารมีขององค์พระประมุขศูนย์รวมดวงใจชาวไทยให้ใกล้มากที่สุด

ทั้งยังต่างร่วมกันร้องเพลงถวายพระพรในหลวง รวมทั้งโบกธงสัญลักษณ์ แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่าน พสกนิกรทุกหมู่เหล่าที่มาคอยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทล้วนปลื้มปิติที่ได้ชื่นชมพระบารมีของพระองค์

วันที่ 6 พ.ค.2562 เวลา 16.59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีประชาชนจับจองเต็มพื้นที่ด้านหน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกับถวายพระพรชัยมงคล ทรงพระเจริญ ดังกึกก้อง

ขอขอบคุณที่มาจาก : thaipbs

loading...

Check Also

10 เหตุผลทำไม? เด็กหลังห้อง มักได้ดีหลังสำเร็จการศึกษา

เด็กหลังห้อง – มักจะตั้งคำถาม ที่สวนทางกับการศึกษา เพราะเขาเชื่อว่ามีหลากหลายวิธี ที่จะได้…